Opłaty za przedszkole


Informacje dodatkowe

 

 

UWAGA RODZICE


Opłaty za przedszkole należy wpłacać 

na konto do 20-tego każdego miesiąca

 

Za nieopłacenie przedszkola w terminie będą naliczane odsetki.

Prosimy o terminowe wpłaty.

 

UWAGA RODZICEOpłaty za przedszkole należy wpłacać na nowe numery rachunków bankowych w Banku PEKAO S.A.:

- opłatę stałą za przedszkole wpłacamy na rachunek bieżący:
79 1240 1154 1111 0010 3575 6746
- opłatę za żywienie w przedszkolu wpłacamy na rachunek pomocniczy:
26 1240 1154 1111 0010 3575 7118

 

 

 

DRODZY RODZICE

 

Od 1 września 2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (podstawa programowa w godzinach 7.30 – 12.30) będzie wynosiła ustawowe - 1 zł.

Również od 1 września 2013 r. będą obowiązywały przewidziane zwolnienia i obniżki (w tym 50% obniżka w przypadku rodziny uczestniczącej w Programie ,,Białostocka Karta Dużej Rodziny").

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów za wyżywienie.

Szczegółowe informacje na temat Programu ,,Białostocka Karta Dużej Rodziny" można znaleźć na stronie internetowej pod adresem http://duzarodzina.bialystok.pl/.

 

 

Menu

Śpiewająca Polska

Cytat dnia

"To dzieci są prawdziwymi
obserwatorami tego świata."

Mian Mian


Strona była odwiedzana 745137 razy