Dyrektor:

mgr Aneta Sarosiek

  

Wicedyrektor:

 

  

Nauczyciele - to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

 

11 nauczycielek posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego,
5 - tytuł nauczyciela mianowanego,
5 - nauczyciela kontraktowego,
1 - stażysta
 

    W przedszkolu zatrudniony jest doradca metodyczny wychowania przedszkolnego. Nauczycielki uzyskały dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych:
- terapii pedagogicznej,
- oligofrenopedagogiki,
- logopedii,
- gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
- studium pedagogiki zabawy,
- nauczyciela przyrody;
oraz wielu kursach doskonalących, dzięki którym stosują nowatorskie metody i formy pracy, m.in.
- Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
- elementy koncepcji C.Freineta,
- metodę C.Orffa i Labana,
- globalnego czytania I. Majchrzak,
- Metodę Dobrego Startu - M. Bogdanowicz.

Od roku 2010 wzbogacono ofertę zajęć o nową metodę "Ilustrowane opowiadania" autorstwa prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej (metoda wspomagania rozwoju myślenia oraz zdolności do skupienia uwagi i zapamiętywania u dzieci od czwartego roku życia).

Od września 2013 roku grupa 4 – latków została objęta innowacyjnym programem „Klucz do uczenia się – od gąsienicy do motyla”. Program ten stanowi usystematyzowaną, logiczną całość skonstruowaną z powiązanych ze sobą tematycznie sesji i modułów. Konsekwentnie realizuje określone treści uwzględniające ideę „krok po kroku”. Jego zaletą jest podążanie za indywidualnym rozwojem dziecka. Rozwijając kluczowe umiejętności, w tym m.in.: umiejętność samoregulacji, koncentracji i myślenia na poziomie abstrakcyjnym, program przygotowuje dziecko do radzenia sobie z sytuacjami problemowymi w ich późniejszym życiu. Program rozwija również kompetencje językowe i komunikacyjne dziecka stanowiące podstawę jego relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

 

Od września 2014 roku w każdej grupie czterolatków: oddział III Biedronki, oddział IV Kubusie, oddział V Ekoludki realizuje się program "Klucz do uczenia się - od gąsienicy do motyla". W odziale VI Smerfy (pięciolatki) realizuje się program "Jesteśmy motylami".

Menu

Śpiewająca Polska

Cytat dnia

"To dzieci są prawdziwymi
obserwatorami tego świata."

Mian Mian


Strona była odwiedzana 745136 razy