Dyrektor:

mgr Wiesława Chrabąszcz

  

Wicedyrektor:

mgr Helena Muszyńska

  

Nauczyciele - to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

 

11 nauczycielek posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego,
5 - tytuł nauczyciela mianowanego,
5 - nauczyciela kontraktowego,
1 - stażysta
 

    W przedszkolu zatrudniony jest doradca metodyczny wychowania przedszkolnego. Nauczycielki uzyskały dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych:
- terapii pedagogicznej,
- oligofrenopedagogiki,
- logopedii,
- gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
- studium pedagogiki zabawy,
- nauczyciela przyrody;
oraz wielu kursach doskonalących, dzięki którym stosują nowatorskie metody i formy pracy, m.in.
- Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
- elementy koncepcji C.Freineta,
- metodę C.Orffa i Labana,
- globalnego czytania I. Majchrzak,
- Metodę Dobrego Startu - M. Bogdanowicz.

Od roku 2010 wzbogacono ofertę zajęć o nową metodę "Ilustrowane opowiadania" autorstwa prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej (metoda wspomagania rozwoju myślenia oraz zdolności do skupienia uwagi i zapamiętywania u dzieci od czwartego roku życia).

Od września 2013 roku grupa 4 – latków została objęta innowacyjnym programem „Klucz do uczenia się – od gąsienicy do motyla”. Program ten stanowi usystematyzowaną, logiczną całość skonstruowaną z powiązanych ze sobą tematycznie sesji i modułów. Konsekwentnie realizuje określone treści uwzględniające ideę „krok po kroku”. Jego zaletą jest podążanie za indywidualnym rozwojem dziecka. Rozwijając kluczowe umiejętności, w tym m.in.: umiejętność samoregulacji, koncentracji i myślenia na poziomie abstrakcyjnym, program przygotowuje dziecko do radzenia sobie z sytuacjami problemowymi w ich późniejszym życiu. Program rozwija również kompetencje językowe i komunikacyjne dziecka stanowiące podstawę jego relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

 

Od września 2014 roku w każdej grupie czterolatków: oddział III Biedronki, oddział IV Kubusie, oddział V Ekoludki realizuje się program "Klucz do uczenia się - od gąsienicy do motyla". W odziale VI Smerfy (pięciolatki) realizuje się program "Jesteśmy motylami".

Menu

Śpiewająca Polska

Cytat dnia

Kocha się za nic.
Nie istnieje żaden powód do miłości.

Paulo Coelho


Strona była odwiedzana 714436 razy