Nasze Przedszkole od kwietnia 2014 roku bierze udział w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”.

 
 Program ten skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej - by przez śpiew mogli radować się życiem i doświadczać bogactwa muzyki, czerpać satysfakcję ze wspólnego śpiewania oraz by przez przyjemnie spędzony czas uczyli się wewnętrznej dyscypliny i otwierali na świat kultury.


Celem programu jest:


1. Edukacja świadomych odbiorców sztuki,
2. Poznanie przez młodzież wartościowej polskiej i światowej literatury muzycznej,
3. Rozwijanie muzykalności dużej ilości młodych ludzi, którzy w przyszłości zasilą profesjonalne i amatorskie zespoły chóralne,
4. Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku do wartości, jakie sztuka niesie,
5. Rozwijanie osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną,
6. Zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
7. Kontakt uczestników programu z wybitnymi artystami,
8. Doskonalenie zawodowe pedagogów muzycznych w kierunku pracy z dziećmi.

 

Informacje o przedszkolnym chórze "Roześmiane dzieciaki"


    Dyrygentem chóru, a zarazem osobą odpowiedzialną za zespół jest mgr Urszula Właźniak. W zajęciach chóru Przedszkola Samorządowego Nr 39 w Białymstoku w  roku 2014 brało udział od 20 do 24 dzieci.  Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu.

 

Dzieci Brały udział w następujących imprezach:

1.Impreza Charytatywna „Kilometry Dobra" - Rynek Kościuszki, Białystok 1 czerwca 2014 r.

2. XIII Przegląd Chórów „Śpiewającej Polski" - 12 czerwca 2014 r. - srebrny dyplom

 

3. „Przegląd Pieśni Patriotycznej” – Młodzieżowy Dom Kultury  w Bialymstoku– 6 Listopada 2014 r.

 

Zdjęcia z występów znajdują się tutaj

Menu

Śpiewająca Polska

Cytat dnia

"To dzieci są prawdziwymi
obserwatorami tego świata."

Mian Mian


Strona była odwiedzana 745134 razy